Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ xã Thuận Thành tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

15-10-2020 10:22

Ngày 15/10/2020 Được sự nhất trí của  Đảng bộ thị xã Phổ Yên và thống nhất của Đảng bộ xã Thuận Thành đã tổ chức hội nghị sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020.

Bước vào năm 2020 kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, của xã Thuận Thành nói riêng diễn ra trong bối cảnh chịu tác đông lớn của thiên tai dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng hầu hết các ngành, các lĩnh vực kinh tế. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm, kinh tế - xã hội của địa phương đã duy trì tăng trưởng khá tốt dịch Covid-19 cơ bản được kểm soát và ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.

Đối với xã Thuận Thành, được sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, cùng với sự đồng lòng của các cấp các ngành và nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 nhìn chung ổn định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, an sinh xã hội được chú trọng. Các biện pháp hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được triển khai kịp thời, các lĩnh vực giáo dục, tài nguyên, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định.

Nguyễn Trung Dũng