Truy cập nội dung luôn

Báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

29-06-2020 10:56

Ngày 29/6/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 964/UBND-VP về việc  báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. 

Xem chi tiết tại đây