Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Thuận Thành mở rộng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

04-01-2021 15:33

Được sự thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy xã Thuận Thành, ban chấp hành Đảng bộ xã tổ chức hộ nghị BCG mở rộng lần thứ 4 khóa XXII để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị năm 20120 và đề ra Dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 được xác định là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm cuối thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 Đảng bộ xã Thuận Thành tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thị uỷ Phổ Yên, HĐND, UBND Thị xã, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành thuộc Thị xã. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân tích cực thi đua trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết thúc năm 2020 xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển có những chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như thu ngân sách, tổng sản lượng lương thực cây có hạt. Điểm nổi bật là Đảng uỷ đã chỉ đạo thành công Đại hội 10 Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025 tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào các cấp uỷ Đảng.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, xã còn gặp không ít khó khăn như nguồn vốn xây dựng cơ bản còn hạn chế. Tình hình thời tiết và dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở một số nơi và trên toàn thế giới gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nhưng với sư quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đã từng bước khắc phục khó khăn, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và giành được kết quả phấn khởi trên các lĩnh vực

 

Nguyễn Trung Dũng
Đảng ủy xã Thuận Thành